Untitled Document                                                                                                                
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยและคนชรา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว Care@home เพชรเกษม 51
HOME
service
KNOWLEDGE
PHOTO GALLERY
CONTACT US
SHARING

Welcome to Care @ Home 51
ในปัจจุบันการขยายตัวของสังคมผู้สูงวัยเริ่มมีมากขึ้น เนื่องจากวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ในปัจจุบันดีมากขึ้น อีกทั้งเรื่องของการวางแผนครอบครัวของคนไทยที่ดีขึ้น ทำให้ในปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีทั้งผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อย ไปจนถึงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เลย

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยและผู้สูงอายุเหล่านี้ต้องการผู้ที่คอยดูแลและเอาใจใส่อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดิน การลุก การนั่ง การพูดคุยเพื่อสขภาพจิตที่ดี ตลอดจนการอาบน้ำ ใส่เสื้อผ้า การขับถ่าย และเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ถูกต้องตามความต้องการของร่างกายของผู้สูงวัย รวมทั้งการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และในผู้สูงอายุบางคนอาจต้องการทำกายภาพบำบัดเพิ่มขึ้นด้วย เรียกได้ว่าเราต้องดูแลชีวิตประจำวันของท่านในทุกๆอย่าง เพื่อความปลอดภัยและความสุขของท่าน

แต่ในปัจจุบัน ด้วยภาระหน้าที่การงานของลูกหลานที่มีมากขึ้นในแต่ละวัน ทำให้บางครั้งอาจมีเวลาไม่มากพอที่จะดูแลคนที่เรารักและห่วงใยได้อย่างเต็มที่ Care@Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และดูแลผู้ป่วย ยินดีดูแลคนที่คุณรักและห่วงใย โดยทีมงานมืออาชีพที่ดูแลทั้งในเรื่องของสุขภาพกายและใจ ให้เราเป็นเสมือนบ้านที่คอยให้ความสะดวกสบายกับคนที่คุณรักและห่วงใย
โดยเราได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ และให้ความสำคัญกับเรื่องของผู้สูงอายุ คนชรา ผู้ป่วย เราจึงขออาสาดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ทั้งดูแลตัวเองได้และดูแลตัวเองไม่ได้ ไม่ว่าจะในระยะสั้นหรือระยะยาว โดยเราเปิดดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และเน้นดูแลในทุกๆด้าน อาทิเช่น

1.ที่พักของผู้สูงอายุ สถานที่มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี เงียบสงบเป็นส่วนตัว เหมาะแก่การพักฟื้น ในส่วนของห้องพัก เน้นความสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี สะดวกสบาย ด้วยอุปกรณ์เสริม และเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมถึงเครื่องปรับอากาศ เน้นที่มีความโปร่ง โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก และไม่แออัด

2.ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุของเรา ดูแลผู้สูงอายุโดยทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ดูแลทั้งในเรื่องของจิตสังคม ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างถูกต้อง

3.พนักงานทุกคนได้รับการอบรมในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุมาโดยเฉพาะ ดูเเลและช่วยเหลือในเรื่องของการทำกิจวัตรประจำวัน การเดิน การลุก การนั่ง ตลอดจนการอาบน้ำ แต่งตัว การขับถ่าย และทำกายภาพบำบัดอย่างถูกต้องให้กับผู้ป่วย และผู้สูงอายุ เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงมากยิ่งขึ้น และอยู่พูดคุยเป็นเพื่อนเพื่อสุขภาพจิตที่ดี

4.มีการจัดโภชนาการอาหาร-ของว่างที่ตรงตามความต้องการของร่างกายผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

5.ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

     
  • ที่พักของผู้สูงอายุ
  • ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
  • พนักงานทุกคนได้รับการอบรม
  • การจัดโภชนาการอาหาร
  • ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น
  • ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
  • อาหารครบ 3 มื้อ
อ่านเคล็ดวิธีจัดอาหาร
สำหรับบ้านที่มี "ผู้สูงอายุ"

 
มีปริมาณสารอาหาร และคุณค่าทาง
อาหารเพียงพอกับความต้องการของ
ร่างกาย


อัลไซเมอร์
 
เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งที่พบ
ได้บ่อยที่สุดโดยจะมีการเสื่อมของ
เซลล์สมองทุกส่วนเป็นแล้วไม่มีวันหาย


Untitled Document

HOME    l     SERVICES    l     SERVICE RATE    l     KNOWLEDGE    l     PHOTO GALLERY    l     CONTACT US

All Rights Reserved © 2012 Care At Home Petkasem 51 Designed by khaijeaw.com